True

 • Tηλ. Παραγγελίες στο 2261773737
 • |
 • Αποστολή Αυθημερόν 
 • |
 • Όλα τα προϊόντα είναι ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Αρχή Ψηφιακής Πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου. Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο.

Σκοπός είναι:

α) η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει,
β)  η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων και
γ) η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση και αυτά.

 ΠΗΓΗ:https://aped.gov.gr/faq/

Η  ΕΔΔΥ  είναι μία ειδική συσκευή, σε μορφή  usb token, που χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής. ΕΔΔΥ συμβατές με ΑΠΕΔ είναι  αποκλειστικά  οι παρακάτω:

A/A ΟΝΟΜΑ ΕΔΔΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
1 Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) Gemalto ID Prime MD (MD 940)
2 Oberthur/ IDEMIA/ TokenME EVO IDEMIA Cosmo v8.1 R2


 Η προμήθεια της ΕΔΔΥ γίνεται από τον χρήστη και με έξοδα που επιβαρύνουν τον ίδιο.

         ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΜΙΑ ΕΔΔΥ

         Βήμα 1: Προμήθεια ΕΔΔΥ

         Μπορείτε να προμηθευτείτε την ΕΔΔΥ  Safenet 5110cc απο το κατάστημά μας πατώντας εδώ

         Μπορείτε να προμηθευτείτε την ΕΔΔΥ  Safenet 5110cc απο το skroutz .gr εδώ

         Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στο www.gov.gr στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) για έκδοση ΨΠ και τη δημιουργεί.


         Η ΥΔ έχει τυποποιημένο κείμενο. Ο χρήστης την επιλέγει και αυθεντικοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

         1.
               Με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

         Κατά την πρώτη είσοδο σε υπηρεσίες gov.gr μόνο, ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ή Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας για την επιβεβαίωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου. Σε κάθε επόμενη είσοδο σε υπηρεσία του gov.gr απαιτούνται μόνο οι κωδικοί Taxisnet.  Εναλλακτικά, πριν την πρώτη είσοδο, θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο  Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)  ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Σε κάθε επόμενη είσοδο σε υπηρεσία του gov.gr απαιτούνται μόνο οι κωδικοί Taxisnet.

         2.      Με τoυς προσωπικούς κωδικούς web banking σε μία από τις παραπάνω τράπεζες. 

         Στη συνέχεια, ο χρήστης λαμβάνει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό και προχωράει στη δημιουργία της ΥΔ. 

         Η ΥΔ που δημιουργείται έχει ένα μοναδικό κωδικάριθμο, τον οποίο κρατάμε για να χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο βήμα.

         Ο ενδιαφερόμενος εκτελεί τα παρακάτω:

         1. Συνδέεται στην εφαρμογή  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΔ  με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet.

         2. Υποβάλλει αίτημα έκδοσης ΨΠ.

         3. Τα βασικά πεδία είναι προσυμπληρωμένα (ανάκτηση από το web service της ΑΑΔΕ).

         4. Συμπληρώνει προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), διεύθυνση κατοικίας.

         5. Συμπληρώνει τον κωδικάριθμο της αίτησης-ΥΔ του  gov.gr .

         6. Επιλέγει υποβολή του αιτήματος.

         7. Γίνεται αυτόματα έλεγχος στα βασικά πεδία (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ) ανάμεσα σε ανακτηθέντα στοιχεία ΑΑΔΕ και αίτηση  gov.gr .

         8. Τα στοιχεία εμφανίζονται στον ενδιαφερόμενο και καλείται να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει τους όρους χρήσης.

         9. Υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

         Παρατήρηση:  Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργό πιστοποιητικό από την παλιά υποδομή της ΑΠΕΔ (εκδόθηκε δηλαδή πριν τις 17/1/2022), ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να ακυρώσει το παλιό από  www.ermis.gov.gr  -> σύνδεση -> Πίνακας Ελέγχου -> Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών, εφόσον γνωρίζει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης που είχε δημιουργηθεί κατά την έκδοση του παλιού πιστοποιητικού. Εναλλακτικά, θα πρέπει να συμπληρώσει μία  Αίτηση Ανάκλησης του παλιού Ψηφιακού Πιστοποιητικού  και να μεταβεί σε ένα ΚΕΠ.

         1. Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει σε οποιοδήποτε Εντεταλμένο Γραφείο -ΚΕΠ (ΕΓ) για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση, έχοντας μαζί του το ταυτοποιητικό έγγραφο που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση στο  gov.gr .

         2. Ο υπάλληλος ταυτοποιεί τον ενδιαφερόμενο και επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων της ΥΔ του  gov.gr . Ελέγχει την ταύτιση των στοιχείων ανάμεσα στην ΥΔ και την αίτηση της ΑΠΕΔ. Αν δεν υπάρχει ταύτιση θα ακυρώνεται το αίτημα.

         3. Ο υπάλληλος διορθώνει, αν απαιτείται, τα πεδία που μπορεί να επεξεργαστεί [ονοματεπώνυμο (λατινικά), διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)]. Η λατινική γραφή του ονοματεπωνύμου θα είναι ίδια με αυτή που αναφέρεται στο ταυτοποιητικό έγγραφο.

         4. Το αναγνωριστικό του ταυτοποιητικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο) εισάγεται αυτόματα από την αίτηση  gov.gr . Το ταυτοποιητικό έγγραφο πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχει εισάγει στην αίτηση  gov.gr  ο ενδιαφερόμενος και είναι είτε ταυτότητα (αστυνομική ή στρατιωτική), είτε διαβατήριο.

         5. Ο υπάλληλος του ΕΓ ολοκληρώνει την ταυτοποίηση και καταχώρηση του αιτήματος («Ολοκλήρωση ενεργειών»). Αυτόματα αποστέλλεται μήνυμα (SMS) στο κινητό του ενδιαφερόμενου που ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φυσική ταυτοποίηση.

         6. Στο portal, στην οθόνη διαχείρισης ΨΠ του ενδιαφερόμενου, θα αναγράφεται ότι έχει γίνει η ταυτοποίηση από Εντεταλμένο Γραφείο καθώς και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός.

         7. Η αίτηση προωθείται αυτόματα στην Αρχή Εγγραφής όπου ολοκληρώνεται η έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών

         Βήμα 5: Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων

         Α.  Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΕΔΔΥ που έχει προμηθευτεί ο τελικός χρήστης.

         Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

         • στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος του τελικού χρήστη και

         • τον τύπο ΕΔΔΥ που έχει προμηθευτεί


         Tα βήματα που απαιτούνται συνοδεύουν υποχρεωτικά την ΕΔΔΥ (usb token) κατά την αγορά της.

         Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μία φορά. Σε περίπτωση που οι οδηγοί της ΕΔΔΥ έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν και είναι λειτουργικοί, δεν απαιτείται να γίνει εκ νέου η εγκατάσταση. Παρακάτω αναφέρονται οι οδηγοί που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού. Για την εγκατάσταση των οδηγών στους υπολογιστές που επιθυμούμε να υπογράφουμε πατήστε  Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf

         Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) – ID Prime MD –  ΟΔΗΓΟΣ  (DRIVER)

         Windows 10, 11 – SAC 10.8 R6

         MacOS 11  – SAC 10.2

         TokenME EVO/ Oberthur/ IDEMIA – Cosmo v8.1 –  ΟΔΗΓΟΣ  (DRIVER)

         Windows 10, 11 – AWP 5.3.4

         MacOS 11, 12 – AWP 5.3.4

         Β. Για την έκδοση μόνο του ψηφιακού πιστοποιητικού θα πρέπει να εγκατασταθεί μία κατάλληλη εφαρμογή (BIT4ID middleware – πρόγραμμα οδήγησης) από τον παρακάτω σύνδεσμο:
         BIT4ID για Windows 10, 11
         BIT4ID για MacOS 11, 12

         Tip: Αν το BIT4ID δεν  εγκαθίσταται σωστά ή δεν ανοίγει κατά το βήμα 6 , δοκιμάζουμε από ΝΕΟ χρήστη με λατινικους χαρακτήρες (πχ User) και δικαιώματα διαχειριστή στα windows.


         1.     Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση της αίτησης (μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών), ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα (SMS) που περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.

         2.     Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην εφαρμογή  της ΑΠΕΔ και συμπληρώνει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.      ΕΔΩ

         3.     Πατάει το κουμπί «Έκδοση Πιστοποιητικού».

         4.     Γίνεται εκκίνηση του σχετικού Middleware και επιλέγει τον τύπο της ΕΔΔΥ.

         5.     Αφού δώσει το μυστικό κωδικό PIN της συσκευής, ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην ΕΔΔΥ.

         6.     Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ολοκληρώσει την έκδοση του πιστοποιητικού μέσα σε 45 ημέρες από την ταυτοποίηση στο ΚΕΠ, τότε η αίτησή του ακυρώνεται αυτόματα.

         ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΔΥ
         ΑΓΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

         μέσω eskarlas.gr

          

          
          

         ΒΗΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ gov.gr

                  
                

         ΑΙΤΗΣΗ-YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ gov.gr

         Δείτε σε πραγματική διάρκεια πόσο μπορεί να διαρκέσει η διαδικασία αίτησης για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής από απλό χρήστη.

          
          
          
          

         ΒΗΜΑ 3:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΔ


         Πριν τη μετάβαση στα κεπ θα χρειαστεί το βημα 3 που θα δείτε στο σύντομο video δίπλα.

          

         ΒΗΜΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΚΕΠ  (μην ξεχάσετε ταυτότητα ή δίπλωμα)

         Πριν τη μετάβαση στα κεπ θα χρειαστεί το βημα 3 που θα δείτε στο σύντομο video δίπλα.


          
          
          
          

         ΒΗΜΑ 5α: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ windows 10

         Εγκατάσταση του safenet authentication client  και του xapp σε περιβάλλον windows

         Tip: Αν το BIT4ID δεν εγκαθίσταται σωστά ή δεν ανοίγει κατά το βήμα 6 , δοκιμάζουμε από ΝΕΟ χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή στα windows.

         ΒΗΜΑ 5β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑCOS

         Εγκατάσταση του safenet authentication client  και του xapp σε περιβάλλον macOs

          

          
          
          
          

         ΒΗΜΑ 6: ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ token με WINDOWS 

         Δείτε στο διπλανό video το τελικό βήμα για την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών στο safenet token που αγοράσατε στο βήμα 1 από το κατάστημα ΣΚΑΡΛΑΣ.

          

         ΒΗΜΑ 6: ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ token με macOS Catalina 

         Προσοχή το safenet authentication client της aped.gov.gr δουλεύει σωστά μόνο με το Catalina.

          

          
          

         ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗΝ ΕΔΔΥ

         Για έχει εγκατασταθεί ο σχετικός οδηγός ( driver ) της ΕΔΔΥ ( token ) χρησιμοποιούμε έναν απο τους παρακάτω συνδέσμους

         Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) – ID Prime MD (MD 940) – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

         Windows 8.1, 10, 11 – SAC 10.8 R6

         Windows 7, 8, 8.1, 10 – SAC 10.7

         MacOS 11 – SAC 10.2

         MacOS 10.14 & 10.15 – SAC 10.2

         TokenME EVO/ Oberthur/ IDEMIA – Cosmo v8.1 – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

         Windows 10, 11 – AWP 5.3.4

         Windows 7, 8.1, 10 – AWP v5.2.0

         MacOS 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 – AWP 5.3.4

         Για να χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο λογισμικό. Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά   (που διατίθενται δωρεάν) :

         Για τη λειτουργία της νέας χρονοσήμανσης απαιτείται να εγκαταστήσετε την τελευταία αναγραφόμενη έκδοση ή νεότερη.

         Στα παρακάτω εγχειρίδια θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης των παραπάνω λογισμικών και πως να υπογράφετε ένα έγγραφο . pdf .

         Χρήση εργαλείου   Adobe Acrobat Reader ( DC ή XI )   για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε A ρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

         Χρήση εργαλείου   JSignPDF   για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε A ρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

         Χρήση εργαλείου   XolidoSign Desktop   για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε A ρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

         Σημειώνουμε ότι :

         – Οι εκδόσεις Adobe AcrobatReader XI και DC πέραν της επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπουν και τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών που μπορούν να επαληθευτούν ακόμα και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα στον χρήστη που κάνει την επαλήθευση.

         – Το λογισμικό  JSignPdf  είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα και επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών.
         Για την προσθήκη ασφαλούς   χρονοσήμανσης απαραίτητη προϋπόθεση   είναι   η σωστή παραμετροποίησή του.

         Κλείδωσα το Digital Signature PIN; Εδώ η λύση!

         Μπορεί να καταφέρετε να αποκλείσετε το PIN της ψηφιακής υπογραφής για πρόσβαση σε πιστοποιημένα πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα σε διακριτικό USB ή έξυπνη κάρτα. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο αριθμός των προσπαθειών εισαγωγής περιορίζεται στις 3. Μπορούμε να ελέγξουμε ξανά την κατάσταση του διακριτικού ή της έξυπνης κάρτας χρησιμοποιώντας την "Προηγμένη προβολή" στο SafeNet Authentication Client.


         1.Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, κατεβαίνουμε μέχρι κάτω και αναζητούμε μια γραμμή με την περιγραφή "Ψηφιακή υπογραφή PIN επαναλήψεις που απομένουν".

         2.Εάν υπάρχει 0 σε αυτή τη γραμμή, το διακριτικό μπλοκαρίστηκε μέσω 3 φορές λανθασμένης καταχώρισης PIN. Το διακριτικό μπορεί να ξεκλειδωθεί ξανά επιλέγοντας το διακριτικό στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του διακριτικού και επιλέξτε "Ορισμός PIN ψηφιακής υπογραφής".

         Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το PUK για επαλήθευση και ρύθμιση ενός νέου PIN.


         Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να αγοράσετε την ηλεκτρονική μας τεχνική υποστήριξη (Anydesk).

          

         Κλείδωσα το Token Password; Εδώ η λύση!

         Ο κωδικός πρόσβασης διακριτικού χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για να συνδεθείτε στο διακριτικό ή για να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική υπογραφή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

         Εάν έχετε εισαγάγει λάθος κωδικό πρόσβασης διακριτικού 5 φορές, το διακριτικό κλειδώνει αυτόματα για λόγους ασφαλείας. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του διακριτικού χρησιμοποιώντας την προβολή για προχωρημένους στο SafeNet Authentication Client. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας το εικονίδιο με το γρανάζι επάνω δεξιά.


         1. Θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το διακριτικό και τα στοιχεία του διακριτικού.

         2. Το παράθυρο στα δεξιά περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση, το όνομα της συσκευής, τον τύπο της συσκευής και, τέλος, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των προσπαθειών σύνδεσης στο διακριτικό (Token Password). Εάν η γραμμή "Token password retries υπόλοιπο" είναι 0, τότε πληκτρολογήσαμε λάθος κωδικό πρόσβασης για το διακριτικό 5 φορές και το διακριτικό είναι κλειδωμένο.         3. Το διακριτικό μπορεί να ξεκλειδωθεί κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα του διακριτικού στο αριστερό μέρος της οθόνης και επιλέγοντας την επιλογή "Ορισμός κωδικού πρόσβασης διακριτικού".

         4. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
         5. Και μετά ορίστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης Token.


          

         Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να αγοράσετε την ηλεκτρονική μας τεχνική υποστήριξη (Anydesk).

         ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ usb token

         (χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που αποτύχει η διαδικασία εγκατάστασης των πιστοποιητικών ή σε επαναχρησιμοποίηση του  token)

          

          
          

         To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.